Standardi ISO 9001 | IQ Net
50 godina poslovanja
Sinter a.d. Užice - Prvi partizan

50 godina postojanja

Sinter je osnovan 1961. godine kao novi program u okviru tada matičnog preduzeća Prvi Partizan. To je bio početak razvoja metalurgije praha u Srbiji.

Danas sa 50-godišnjim iskustvom u proizvodnji prahova obojenih metala i sinterovanih delova, ležaja i filtera Sinter je praktično jedini srpski proizvođač u ovoj oblasti.

U proizvodnji prahova primenjuju se postupci atomizacije vodom ili vazduhom, kao i postupci termičko-mehaničke obrade ukupnih kapaciteta 2.400 tona godišnje. Sinterovani proizvodi se izrađuju konvencionalnim tehnikama presovanja i sinterovanja. Sinter poseduje tridesetak presa od 4 tone do 200 tona, koje godišnje mogu preraditi 800 tona praha.

Investicionom politikom usmerenom na praćenje savremenih svetskih dostignuća obezbeđena je moderna oprema za proizvodnju praha, širok asortiman presa, peći za sinterovanje i mašina za naknadnu obradu sinterovanih delova.

Za Sinter važe devize: "Vaš zahtev – naš prah" i "Bez alata nema sinter elemenata". Sopstvena Laboratorija i Alatnica omogućavaju ostvarenje ovih ciljeva i neposrednu realizaciju najkreativnijih ideja.

Visoka tehno-ekonomska efikasnost metalurgije praha, kao i velika fleksibilnost u mogućnostima prilagođavanja zahtevanim karakteristikama materijala, značajno proširuju područje primene ovih proizvoda, uz istovremeno efektivno rešavanje mnogih tehničkih problema.

Istraživanje i razvoj, fleksibilnost i kvalitet predstavlaju osnovne principe naše poslovne filozofije. Aktivna i uspešna saradnja sa brojnim naučnim institucijama i poslovnim partnerima na polju istraživanja i razvoja, bazirana na dugogodišnjem proizvodnom iskustvu, garancija su daljeg progresa metalurgije praha u Sinteru.

I pored toga što je metalurgija praha tipična tehnologija za visokoserijsku proizvodnju, mi prihvatamo i srednje, pa i male serije, ukoliko postoji ekonomska opravdanost za to. Stručne službe Sintera su uvek spremne da pomognu, počevši od izbora odgovarajućeg materijala, pa do primene i korišćenja naših proizvoda.

Dir. SINTERFUSE, Zoran Sokolović